Guldtacka eller mynt

Published on July 27 2013

Guldtacka eller mynt

Vad är bäst att köpa?
På denna sida kommer vi att anta att vi överväger alternativen för en större investerare, även om mindre placerare kommer att gynnas genom att läsa våra råd också.

Gultacka
För den allvarliga samt storskaliga investeraren är tackor ett enkelt samt effektivt sätt att investera i guld. Större guldtackor är vanligtvis tillgängliga med de lägsta spread, mindre guldtackor tenderar att ha högre spreads. Värt att tänka på är att stora tackor kan vara svårare att sälja ände små, den dagen det blir aktuellt. Om du äger en tacka på ett kilo, och du vill sälja, säg 100 gram, är det inte lätt att skära bort ena änden.

Guldmynt
Till skillnad från tackor som produveras och garanteras av privata producenter, görs guldmynt det avolika länders regeringar. Då mynt tillverkas i enorma volymer säljs de till väldigt bra priser jämfört med tackor i samma storlekar. Guldmynt brukar även vara lättare att sälja eftersom de är mer kända.

Spreaden
Premien avser den del utöver världsmarkadspriset som man betalar för guld. Under 1960-talet, har vi sett spreaden på guld vara så högt som 40%. Priset samt spreaden på guld beror på en rad marknadsfaktorer, samt kan ändras från dag till dag eller timme till timme. Det är mer troligt att spreaden är högre för äldre guldmynt jämfört med nyare utgåvor. För stora inköp, vanligtvis 100 eller fler, kan spreaden vara mycket nära den på tackor. Små förändringar i procent kan göra mynt och tackor mer elle mindre attraktiva. Dessa förändringar är resultatet av förändringar i tillgång samt efterfrågan.

Överväganden vid en försäljning
Det är mycket enkelt att bara titta på spreaden när du köper. Många gör slutsatsen att stora tackor på ett kilogram är det som är bäst, men missar ofta att guldmynt ofta säljs till högre priser till privata samlare. Det finns ett visst samlarvärde hos mynt, som inte finns hos tackor. Även Fler återförsäljare, juvelerare och privatpersoner över hela världen köper hellre guldmynt än tackor. Efterfrågan på guldmynt är kort samt gott större.

Äldre guldmynt kontra ett uns Bullion mynt
En annan sak att bestämma sig för att om du ska köpa gamla eller nya guldmynt. För mindre mängder, kostar dessa äldre mynt vanligtvis mer än ett uns guldmynt, men för stora kvantiteter, kan premien ofta jämföras med Krugerrand eller tackor. Mycket beror på rådande marknadsförhållanden, men helst att dessa äldre mynt kan köpas för liknande spreaden eller bara lite högre, då är de värda att överväga.


Sammanfattat
Stora tackor är enkla att köpa.
Mynt kan vara en bättre investering än tackor.
Det billigaste myntet i regel Krugerrand.

Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe: